Makelaarskantoor Barnsteen

WOZ-waarde hoe werkt dat

Wat betekent de WOZ-waarde voor jou persoonlijk?

Wat is de WOZ ?

Je kunt de klok erop gelijkzetten: als huizenbezitter ontvang je jaarlijks in het voorjaar de WOZ-aanslag van de gemeente. Dat kan even schrikken zijn! Maar wat is de WOZ precies en wat heeft dit voor jou voor financiële gevolgen? We leggen het je hieronder uit.

Wie krijgt de WOZ-aanslag?

Je krijgt een WOZ-beschikking voor een woning als je op 1 januari van dit jaar eigenaar was van het huis. Het doet er niet toe of je de woning bewoont of niet. Woon je in een huurwoning? Dan krijg je wel een WOZ-beschikking maar geen aanslag onroerendezaakbelasting. De WOZ-waarde kan in jouw geval dan van invloed zijn op je huurprijs. 

Wanneer krijg je de WOZ-aanslag?

Het nieuwe WOZ-tijdvak gaat elk jaar in op 1 januari van dat jaar. De gemeente moet de OZB-aanslag, met daarin de WOZ-beschikking, binnen acht weken na deze datum versturen. Dat wil zeggen dat de aanslag uiterlijk 26 februari 2020 verzonden moet zijn. Een te late verzending heeft overigens geen gevolgen, de WOZ-waarde blijft geldig. 

Wat zijn de gevolgen van de WOZ-waarde op je belastingheffing?

De vastgestelde WOZ-waarde heeft gevolgen voor de onderstaande belastingheffingen:

– de (gemeentelijke) onroerendezaakbelasting (OZB);

– de rioolheffing (geldt niet in alle gemeenten); 

– de inkomstenbelasting (onder andere het eigenwoningforfait dat bij het inkomen geteld moet worden); 

– de watersysteemheffing; 

– verkrijgingen van woningen op grond van een schenking of erfenis.

WOZ en de onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting is gebaseerd op de WOZ-waarde van je woning. Het bedrag aan onroerendezaakbelasting dat je op jouw aanslag aantreft, is een bepaald percentage van jouw WOZ-waarde. Wanneer je gemeente bijvoorbeeld een OZB-tarief van 0,06% hanteert en de WOZ-waarde van jouw woning is €300.000,-, dan betaal je €180,- onroerendezaakbelasting (€300.000,- x 0,06%).

Haarlem hanteert 0,06% en Heemstede hanteert 0,0757% en Bloemendaal hanteert 0,1185% (in 2020). Hier vind je meer informatie over de belasting per gemeente. Klik op link om jouw de WOZ op te vragen.

Verkoop van je huis en OZB

Als je jouw huis verkoopt, is voor de OZB-heffing het moment waarop de eigendomsakte wordt ingeschreven in het Kadaster doorslaggevend (en dus niet het moment van passeren van de leveringsakte bij de notaris). Bij inschrijving na 1 januari 2020 bij het Kadaster blijft de oude eigenaar voor dat jaar nog belastingplichtig. Het is echter gebruikelijk dat de OZB wordt verrekend. De notaris doet dat bij het opstellen van de afrekening van het huis. Hierbij wordt het moment aangehouden waarop de akte bij de notaris passeert. Is dat bijvoorbeeld 1 februari, dan betaalt de koper over het algemeen 11/12e deel van de OZB aan jou als verkoper.

WOZ en inkomstenbelasting

De WOZ-waarde is via het eigenwoningforfait zelfs van invloed op de hoeveelheid inkomstenbelasting die je moet betalen. Het is ook daarom van belang dat de gemeente de waarde van je woning niet te hoog inschat, anders moet je te veel belasting betalen.

Om je eigenwoningforfait te berekenen, kun je gebruikmaken van de tabel hieronder. Vermenigvuldig jouw WOZ-waarde met het bijbehorende percentage uit de tabel. Is je WOZ-waarde bijvoorbeeld €400.000,-, dan is jouw forfait: €400.000,- x 0,65% = €2.600,- (cijfers 2019). 

Eigenwoningforfait per 1 januari 2019 (geldend voor aangifte inkomstenbelasting 2019 die je indient in 2020):

> WOZ-waarde €75.000 – €1.080.000 = 0,65%

> WOZ-waarde meer dan €1.080.000 = €7.020 plus 2,35% van de eigenwoningwaarde boven €1.080.000

Is de WOZ-waarde actueel en kloppend? 

De WOZ-waarde houdt geen rekening met jouw unieke huis. De kans is groot dat de WOZ-waarde en de marktwaarde van je woning niet overeenkomen. Sterker nog, het verschil is soms best groot. De WOZ-waarde wordt berekend met een computermodel. Aan de hand van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in jouw buurt en een paar algemene gegevens van je huis (bouwjaar, inhoud en perceeloppervlakte) wordt de WOZ-waarde van je huis bepaald.

Maar natuurlijk is iedere woning uniek, ook die van jou. Uniek wat betreft de ligging, de onderhoud status, eventuele verbouwingen en uitbreidingen… Daar kan geen computermodel rekening mee houden.De WOZ-waarde loopt bovendien achter op de markt. De jaarlijkse WOZ-waarde heeft als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De verkoopcijfers komen uit het jaar dáárvoor. Met andere woorden: de voor jou vastgestelde WOZ-waarde voor 2020 heeft dus als peildatum 1 januari 2019 en is gebaseerd op verkoopcijfers uit 2018. De meest recente ontwikkelingen – het meest relevant voor de marktwaarde – neemt de WOZ-waarde niet mee.

In de praktijk kan jouw huis niet goed gewaardeerd worden door een computer. Voor een reële waardebepaling kun je een Barnsteen makelaar inschakelen. Wij  kunnen namelijk op basis van de unieke kenmerken van jouw huis én met onze kennis van de markt een veel betere inschatting maken.

Het doel van de waardebepaling is bepalend voor de vorm.

Er is verschil tussen een gevalideerd en een taxatierapport. Een taxatierapport wordt gevalideerd door het NWWI. Dit is een onafhankelijk instituut die beoordeelt of de taxateur en het rapport voldoen aan de toegangseisen. Wanneer het NWWI de taxatie goedkeurt, krijgt het rapport een unieke code. 

Een Gevalideerd taxatierapport heb je nodig voor het aanvragen of oversluiten van een hypotheek

Een ongevalideerd taxatierapport kun je gebruiken in de volgende situaties:

  • Verkoop huis Als je een huis gaat verkopen en je de marktwaarde wil weten.
  • Aankoop huis Als je een huis gaat kopen en je de marktwaarde wil weten.
  • Bezwaar WOZ waarde Als je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ waarde en je wil bezwaar wilt maken tegen de WOZ.
  • Verdeling Als je de inboedel wil verdelen als je – bijvoorbeeld – uit elkaar gaat. Let wel: als een van de twee de hypotheek over wil nemen, heb je wel een gevalideerd rapport nodig.
  • Erven Als de woningeigenaar is overleden en de erfgenaam de nalatenschap wil afhandelen.

Meer weten over de WOZ ? Neem gerust contact met ons op

voorbeeld WOZ woning Haarlem
voorbeeld WOZ woning Haarlem, bron: https://www.wozwaardeloket.nl