Blog

Ontwikkelingen op de woningmarkt in de regio Kennemerland

Elk kwartaal deel ik mijn bevindingen als kandidaat-makelaar met jullie over de woningmarkt in de regio Zuid-Kennemerland. En ik vraag een professional uit een ander vakgebied zijn of haar mening/visie te geven over het gekozen thema.

Tim Stokman, Kandidaat-Makelaar in de regio Zuid-Kennemerland en sinds 2013 werkzaam bij Makelaarskantoor Barnsteen.

Woningmarktmonitor regio Zuid-Kennemerland

Na de hardnekkigste woningmarktcrisis (2008-2013) sinds de Tweede Wereldoorlog (Bhageloe-Datadin, 2012), is vanaf het eerste kwartaal van 2014 herstel zichtbaar. Dit herstel heeft zich in 2015 versterkt en heeft zelfs een basis gevormd voor het economische herstel in Nederland (NVM, 2015). In het rapport “Vastgoedmarkt in beeld, 2015 in feiten & cijfers” voorspelt de NVM dat door de economische groei in combinatie met de lage rente en het toegenomen consumenten- en ondernemersvertrouwen de woningmarkt zal gaan groeien (NVM, 2015).

De regio Zuid-Kennemerland is van oudsher een geliefde woonomgeving en dit vertaalt zich in de opmerkelijke snelheid van het herstel. In het tweede kwartaal van 2016 is gebleken dat de huizenprijzen in de regio Zuid-Kennemerland met 15,4% zijn gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal in 2015. Voor Nederland als geheel ligt deze prijsstijging ten opzichte van het tweede kwartaal 2015 op 5,6% (NVM, 2016). Voor 2017 worden opnieuw goede resultaten verwacht. De woningverkopen zullen opnieuw hoog zijn en mogelijk nog licht stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de schenkingsvrijstelling, die opnieuw wordt verhoogd naar €100.000,-, soepelere kredietnormen en het verdere economische herstel. Een stijging zoals in 2016 wordt niet herhaald aangezien er een lichte rentestijging wordt verwacht (ABN-AMRO, 2017). Als de rente verder gaat stijgen zal dit in 2018 een afvlakkende werking hebben op de prijsstijging van woningen. Wat betreft deze prognose is enige terughoudendheid gepast. Er is nog veel onzekerheid over de rentestijging en daarnaast is het afwachten welke koers het nieuwe kabinet gaat volgen ten aanzien van de woningmarkt (ABN-AMRO, 2017).

Bronnen

  • Bhageloe-Datadin, R. (2012) De huidige crisis vergeleken met die in de jaren tachtig. Amsterdam: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  • NVM (2015) Vastgoedmarkt in beeld 2015 in feiten & cijfers. Nieuwegein: De Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs in onroerende goederen.
  • NVM (2016) Regionale Analyse Regio 33 z Kennemerland. Nieuwegein: De Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs in onroerende goederen.
  • ABN-AMRO (2017) Vooruitzichten 2017 en 2018 gunstig. Amsterdam: ABN-AMRO economisch bureau.