Veranderingen in de wet- en regelgeving in 2017

Zoals ieder jaar zijn er verschillende aanpassingen in de wet- en regelgeving die voor onze kopers en verkopers van belang kunnen zijn. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor jullie op een rij gezet.

Maximale hypotheek naar 101%

Kopers kunnen in 2017 een hypotheek afsluiten tot 101% van de waarde van hun woning. Tot 2018 verlaagt de overheid de maximale lening stapsgewijs naar 100%. Dit betekent dat er vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan worden verkregen dan de marktwaarde van de woning. In de praktijk houdt het in dat je een groter gedeelte van het eigen geld moet inbrengen bij de aankoop van je woning. De overdrachtsbelasting bedraagt namelijk 2% en daarnaast zijn er nog notariskosten en andere kosten die met financiering te maken hebben.

Verhoging van de NHG grens

Vanaf 1 januari 2017 wordt de NHG-grens weer gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde op basis van CBS-cijfers over het prijsniveau in juni, juli en augustus van het jaar daarvoor. Voor 2017 betekent dit dat de maximale prijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, uitkomt op € 245.000 euro, waar dat in 2016 nog € 231.132 was.

Hypotheekaanvraag met partner

Vanaf 1 januari 2017 mag het inkomen van de partner voor 60% meetellen bij de hypotheekaanvraag, nu is dit percentage nog 50%.

Schenkingsvrijstelling

De huidige (eenmalige!) schenkingsvrijstelling van € 53.016,– wordt per 2017 verhoogd naar € 100.000,–. Het volledige bedrag moet worden besteed aan de eigen woning of aan de aflossing van een hypotheek- of restschuld. Bij deze regeling zijn diverse voorwaarden die per persoon kunnen verschillen. Wij raden je dan ook aan om je te laten informeren door een financieel tussenpersoon.

Starterslening wordt in 2017 aangepast

De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 2013 zijn aflossingsvrije hypotheken niet meer toegestaan. Voor de Starterslening is tot nu toe een uitzondering gemaakt. Vanaf 1 januari 2017 geldt echter ook voor de Starterslening dat deze verplicht lineair of annuïtair moet worden afgelost. Om hieraan te kunnen voldoen wordt er een ‘combinatielening’ geïntroduceerd. Voor meer informatie kun je kijken op de website https://www.svn.nl/particulieren/lening/starterslening Overigens bieden niet alle gemeenten een starterslening aan.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen in de koopwoning

Indien een eigenaar energiebesparende voorzieningen wil aanbrengen in zijn woning kan hij gebruik maken van een subsidie. De ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. De subsidie kan vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 worden aangevraagd. Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling. Voor meer informatie over de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ verwijzen wij je naar deze link: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

WOZ-waarde wordt openbaar

Per oktober 2016 heeft een groot deel van de gemeenten in Nederland de WOZ-waarde van de woningen openbaar gemaakt. Nog lang niet alle gemeenten zijn zover, maar het dat kan niet lang duren.