Verkoper Santorini 16 in Hoofddorp

contact zeer goed. Betrokken en veel aandacht. Zelfs in de tijd dat er vanwege marktomstandigheden weinig animo was bleven zij meedenken en met ideeën komen.