Huizenprijzen blijven stijgen

Barnsteen marktontwikkeling Zuid-Kennemerland

Regio Zuid-Kennemerland loopt voorop

Woningen worden eigenlijk al sinds het dieptepunt van de verkopen in 2013 telkens een beetje duurder: de huizenprijzen stijgen. Het prijsherstel is wel ”mild” vergeleken met sommige andere Europese landen. In Engeland bijvoorbeeld gaan de ontwikkelingen veel sneller. Dat de Nederlandse huizenprijzen in 2016 blijven aantrekken komt niet alleen door het economisch herstel. Wat ook meespeelt is een tekort in het aanbod van woningen in bepaalde delen van de markt. Haarlem is daar een goed voorbeeld van. In onze woningmarktrapportage van het laatste kwartaal van 2015 kun je zien dat vanaf 2014 onze regio het gemiddeld beter doet dan het gemiddelde van Nederland. De huizenprijzen stijgen dus harder dan in de rest van Nederland. Zolang zoekers uit Amsterdam blijven komen, zal dit ook zo blijven. De stijging betreft dan met name in de buurten die bij hen in trek zijn, zoals de Kleverparkbuurt, de Bomenbuurt en in iets mindere mate de Planetenbuurt. Daar is de krapte in het aanbod ook het hoogst.

Voor ontwikkelingen in de rest van Europa, lees het artikel. Wil je onze woningmarktrapportage aanvragen, dat kan hier.